【Kurikulum ke-4 Dasar Perguruan Tinggi Daring Zhenfo Zong - Sadhana Tantra Zhenfo】

【Kurikulum ke-4 Perguruan Tinggi Daring Zhenfo "Sadhana Tantra Zhenfo" 2-11 Sembilan Langkah Pernapasan Buddha】

Amituofo! Sarwa manggala!

Hari Jumat ini kita akan belajar bagian kedua, dengan detail mengupas bagian ke-11 dari Tata Ritual lengkap Sadhana Tantra: Sembilan Langkah Pernapasan Buddha, kami mengundang Acarya Shi Lianyi (蓮一上師) yang memiliki pengetahuan luas dalam Buddhadharma untuk mengupas beberapa hal berikut:

• Apa keistimewaan Sembilan Langkah Pernapasan Buddha?
• Apa yang dilatih dalam Sembilan Langkah Pernapasan Buddha?
• Bagaimana Sembilan Langkah Pernapasan Buddha bisa membantu dhyana-samadhi?

Kami mengajak segenap pelajar untuk menyimak dan belajar dengan saksama.

Indonesia: Jumat, 2 Juni 2023, pukul 19:00 WIB
Taiwan: Jumat, 2 Juni 2023, pukul 20:00
Seattle: Jumat, 2 Juni 2023, pukul 05:00
Brasil: Jumat, 2 Juni 2023, pukul 09:00

Acarya pembimbing: Acarya Shi Lianyi (釋蓮一上師)
Lokasi: Ruang kelas cloud Zoom, YouTube, Facebook

Selamat belajar dan penuh Dharmasuka.

Cara Berpartisipasi: https://us02web.zoom.us/j/83886397505?pwd=RlpDK3lERk5KbzB1VDEyUlRaYmZiUT09

Nomor: 838 8639 7505
Sandi: 777


* * * * *
B) YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCVERMeALCDV6OFdK5wbC-YQ

* * * * *
C) Laman FB TBSN:
https://www.facebook.com/syltbsn

* * * * *
內有更多資訊,歡迎點擊:真佛宗網路大學
https://www.tbedu.org/

"Demi menghormati hukum yang berlaku di setiap negara, harap menggunakan tautan di atas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara Anda masing-masing."

Hormat Kami
Divisi Pendidikan True Buddha Foundation

慶賀真佛宗根本傳承上師八十聖壽 「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。