undefined


Peringatan Dari Tara Putih

Karya Tulis Dharmaraja Liansheng ke-214Pedang Mustika Yogi

 

Petuah Mulia:

Taat SILA merupakan dasar dari Buddhadharma.

Jika tidak ada komitmen dan tidak menaati SILA, Zhenfo Zong bakal tercerai-berai bak pasir yang berserakan.

 

Bedah Buku:

Perkembangan Zhenfo Zong yang sangat pesat juga akan menimbulkan masalah manajemen dan aturan.

Apa yang akan terjadi jika tidak ada aturan?

Di dalam proses melatih diri, Sila memegang peranan yang sangat penting.

Melalui artikel ini, Dharmaraja Liansheng memberitahu Anda, Sila yang macam mana yang dapat cocok untuk orang tertentu.

 

Untuk mendapatkan pengulasan lebih detail bedah buku "Karya Tulis Dharmaraja Liansheng", silahkan klik tautan berikut: https://www.tbboyeh.org/ind#/store/bookDialog/534

慶賀真佛宗根本傳承上師八十聖壽 「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。