Sadhana Yidam Yoga Bhaisajyaguru Buddha - 藥師琉璃光王佛本尊法

◎ Perhatian : Jika bertekad menekuni Sadhana Tantra Zhenfo, harus terlebih dahulu bersarna kepada Dharmaraja Liansheng , kemudian memperoleh abhiseka penekunan sadhana, dengan demikian barulah merupakan sebuah penekunan sadhana yang sesuai Dharma.

Mengapa dan Bagaimana Bersarana kepada Dharmaraja Liansheng

先祈求根本傳承加持:先觀空,次觀想根本傳承上師蓮生活佛住頂放光加持,持「根本傳承上師心咒」七遍,祈求修法圓滿。
Terlebih dahulu memohon adhistana silsilah dari Mulacarya, bervisualisasi kesunyataan, kemudian bervisualisasi Mahamulacarya Lian-sheng menetap di atas kepala sadhaka, memancarkan cahaya adhistana, menjapa Mantra Hati Mulacarya 7 kali, memohon sadhana paripurna.

再作四無量心觀。作驚醒手印:拍掌兩下,再交加彈指。
Bervisualisasi Catur-apramana-citta.
Mudra Pembuka : Bertepuk tangan dua kali , menyilangkan tangan dan memetik jari.

一、唸清淨咒
1. Menjapa Mantra Pembersihan

二、唸召請咒
嗡。啊。吽。梭哈。(三遍)
2. Mantra Pengundang : “Om. A. Hom. Suoha” ( 3 kali )

三、大禮拜。
3. Mahanamaskara

四、大供養。
4. Mahapujana

五、四皈依。
5. Catursarana

六、披甲護身。
6. Simabandhana Diri

七、高王觀世音真經。(一遍)
7. Sutra Raja Agung Avalokitesvara ( 1x )

八、往生咒。(七遍)
8. Sukhavativyuha Dharani ( 7x )

九、根本傳承上師心咒。
「嗡。咕嚕。蓮生。悉地。吽。」(百○八遍)
9. Mantra Hati Mulacarya “Om. Gu-lu. Lian-sheng . Xi-di. Hom” (108x)

十、結印及觀想。
10. Membentuk Mudra dan bervisualisasi

結印:藥師佛五色光印:
雙掌分開,左手拇指壓食指頭,掌心向上,右手拇指向掌心 ,掌心向前。(置胸前)
Membentuk Mudra Cahaya Pancawarna Bhaisajyaguru Buddha :
Dua tangan terpisah, ibu jari tangan kiri menekan ujung jari telunjuk, telapak tangan menghadap ke atas. Ibu jari tangan kanan mengarah ke tengah telapak tangan, telapak tangan menghadap ke depan. ( dibentuk di depan dada )
 
觀想:先觀空,唸觀空咒。
「嗡。司巴瓦。速達。沙爾瓦。打爾嘛。司巴瓦。速朵杭。」(三遍)
Bervisualisasi : Terlebih dahulu visualisasi kesunyataan, menjapa mantra visualisasi kesunyataan :
“Om. Si-ba-wa. Su-da. Sa-er-wa. Da-er-ma. Si-ba-wa. Su-duo-hang.” ( 3x )
 
(一)大海上面,萬里無雲晴空,月輪從海上昇起虛空,月輪中有青藍色種子字「吽」或「別」字,放大藍色光。
(1) Di atas samudera langit cerah tanpa awan, cakracandra terbit dari permukaan laut dan ditengahnya terdapat bijaksara "HUM" atau "BHAI" berwarna biru dan memancarkan cahaya biru terang benderang.
 
(二)月輪中「吽」或「別」字旋轉,化為一尊藥師佛,藥師佛的形相同阿彌陀佛一般,也是具三十二相,但其身子是藍色,雙手結定印,持鉢,鉢內盛滿治病的甘露,坐蓮台。
(2) Bijaksara "HUM" atau "BHAI" di tengah cakracandra berputar berubah menjadi Bhaisajyaguru Buddha, memiliki 32 tanda keagungan, tubuh berwarna biru, dua tangan membentuk Mudra Dhyana menopang patra yang berisi amrta penyembuh penyakit, duduk bersila penuh di atas padmasana.
 
(三)再觀想藥師佛的心際放藍色大光,此藍色光照灌行者,從行者頂竅而入,行者自身變全身琉璃色透明,一切業障宿業及疾病,完全消除。
(3) Bervisualisasi cakra-anahata Bhaisajyaguru Buddha memancarkan sinar biru memasuki ubun-ubun mengabhiseka sadhaka, tubuh sadhaka berubah menjadi transparan bagai vaidurya, semua rintangan karma dan sakit penyakit sirna.
 
(四)三觀想,藥師佛心際藍光放大,而行者心際也放藍光,二光在空中遇合,二光合一,頓時,行者也變身為藥師佛 ,空中的藥師佛,與行者的藥師佛,無二無別,皆成本尊。
(4) Bervisualisasi cahaya biru di cakra-anahata Bhaisajyaguru Buddha membesar, cakra-anahata sadhaka juga memancarkan cahaya biru, kedua cahaya saling melebur, manunggal, dalam seketika sadhaka berubah menjadi Bhaisajyaguru Buddha, antara Bhaisajyaguru Buddha di angkasa dengan sadhaka yang telah berubah menjadi Bhaisajyaguru Buddha tiada berbeda, semuanya menjadi Yidam.
 
十一、持藥師佛本尊心咒
持唸珠觀想:(雙手持唸珠置胸前,唸時用大拇指撥珠。)左手觀想成金剛鈴,右手觀想成金剛杵,佛頭珠觀想成多寶佛塔,四粒間珠觀想成四大天王,穗鬚觀想成蓮花手(佛手)。串珠的線觀想成金剛薩埵本性的白光繞一圈。持咒時每撥一粒珠子都觀想成一尊藥師佛,來到自己前面。
持唸珠觀想:(雙手持唸珠置胸前,唸時用大拇指撥珠。)左手觀想成金剛鈴,右手觀想成金剛杵,佛頭珠觀想成多寶佛塔,四粒間珠觀想成四大天王,穗鬚觀想成蓮花手(佛手)。串珠的線觀想成金剛薩埵本性的白光繞一圈。持咒時每撥一粒珠子都觀想成本尊,來到自己前面。
11. Menjapa Mantra Hati Bhaisajyaguru Buddha
Bervisualisasi penggunaan japamala: (kedua tangan memegang japamala di depan dada, memindahkan butir japamala dengan ibu jari.) Bervisualisasi tangan kiri menjadi gantha dan tangan kanan menjadi vajra, kepala japamala menjadi Stupa Prabhutaratna, 4 butir pemisah menjadi Catur Maharajika, rumbai japamala menjadi tangan teratai (tangan Buddha), benang japamala menjadi cahaya sifat asal Vajrasattva. Setiap memindahkan satu biji japamala visualisasikan setiap butir japamala berubah menjadi sesosok Yidam yang muncul di hadapan diri sendiri.
 
咒語:爹雅他。嗡。別卡子也。別卡子也。媽哈別卡子也。辣炸娑摩伽德黑。梭哈。(一○八遍)
Menjapa Mantra :
“Die-ya-ta. Om. Bie-ka-zi-ye. Bie-ka-zi-ye. Maha-bie-ka-zi-ye. La-zha-sha-mo-kya-de-hei. Suo-ha.” ( 108 x )
 
十二、入三摩地
(請詳閱蓮花童子相應法之九節佛風、入我我入觀、數息觀。)
12. Memasuki Samadhi
 
十三、出定誦讚:
13. Keluar Dari Samadhi dan Melantunkan Gatha :
 
十二大願饒益眾生久住世,
12 Ikrar Agung Memberi Manfaat Pada Para Insan supaya lama menetap di dunia,
 
放藍光灌住世人永得長生;
Memancarkan sinar biru mengabhiseka insan memperoleh panjang usia.
 
最上殊勝成就藥師光王佛,
Mencapai Keberhasilan Tertinggi dan Terunggul sebagai Bhaisajyaguruprabharaja Buddha,
 
一一本尊足前皈依與頂禮。
Di hadapan kaki Para Yidam kami bersarana dan bernamaskara.
 
十四、加持其他心咒
14. Mengadhistana dengan Mantra Hati Lainnya
 
十五、唸佛
   南摩三十六萬億一十一萬九千五百同名同號阿彌陀佛。(三遍)
15. Melafal Nama Agung Buddha 3x
Namo Amitabha Buddhaya dalam nama agung berjumlah tiga ratus enam puluh triliun seratus sembilan belas ribu lima ratus. (3x)
 
十六、迴向
16. Melimpahkan Jasa :
 
加持修法得成就,百病消除福慧增;
本尊合一願無二,世界眾生得安樂。
 
Mengadhistana sadhana memperoleh keberhasilan,
Menyingkirkan semua penyakit dan menumbuhkan berkah Prajna.
Semoga manunggal dengan yidam tiada berbeda,
Semoga semua insan di dunia memperoleh ketenteraman.
 
願同唸佛者,同生極樂國,上報四重恩,下濟三途苦,見佛了生死,如佛度一切。弟子○○○今依此作迴向。
願將此修法功德迴向給根本傳承上師,祈願師佛常住世間,不入涅槃,永轉法輪,佛體安康。恭祝大家身體健康,萬事如意,道心堅固,逢凶化吉。願一切所求的願望都得到圓滿。願一切災難退散。嗢!
 
Semoga kita umat Buddha, kelak terlahir di Sukhavatiloka.
Ke atas membalas budi : Ayah Bunda, Guru, Sang Buddha, dan Negara. 
Ke bawah menolong mereka yang berada di tiga alam samsara (Alam Neraka, Alam Preta, Alam Binatang).
Bertekad mencapai ke-Buddha-an dan terbebas dari tumimbal lahir. 
Bagaikan Buddha yang menyeberangkan semua makhluk.
 
Siswa (Nama ) melalui sadhana ini hendak melimpahkan jasa.
Semoga jasa bersadhana ini disalurkan kepada Mula Guru, semoga Maha Guru selamanya menetap di dunia, tidak memasuki Parinirvana, selamanya memutar Dharmacakr, serta sehat sentosa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, segala sesuatu berjalan sesuai kehendak, memiliki sraddha yang kokoh, semoga malapetaka berubah menjadi kemujuran.
Semoga semua harapan dan cita-cita dapat terkabul dengan sempurna.
Semoga segala musibah tersingkir lenyap. WUN!
 
十七、唸百字明咒(三遍)
17. Menjapa Mantra Sataksara 3x 
 
十八、大禮拜
18. Mahanamaskara
 
十九、唸圓滿咒
嗡。部林。(三遍)
嗡。嗎呢。唄咪。吽。
作遣散手印:拍掌兩下,再交加彈指。
修法圓滿。如意吉祥。
19. Mantra Paripurna
“Om. Bulin” 3x
“Om. Mani. Beimi. Hom”
Mudra usai sadhana : 
Bertepuk tangan dua kali, menyilangkan tangan dan memetik jari.
Sadhana Paripurna. Manggala Sesuai Harapan.
「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。 億萬虎頭金剛心咒,招財鎮煞降伏瘟疫