Sadhana Yidam Yoga Mahabala Vajra - 大力金剛念誦法儀軌

◎ Perhatian :
Jika bertekad menekuni Sadhana Tantra Zhenfo, harus terlebih dahulu bersarana kepada Dharmaraja Liansheng , kemudian memperoleh abhiseka penekunan sadhana, dengan demikian barulah merupakan sebuah penekunan sadhana yang sesuai Dharma. 
 
 

◎先祈求根本傳承加持:先觀空,次觀想根本傳承上師蓮生活佛住頂放光加持,持「根本傳承上師心咒」七遍,祈求修法圓滿。
Terlebih dahulu memohon adhistana silsilah : Visualisasi kesunyataan, kemudian visualisasi Mahamulacarya Lian-sheng bersemayam di puncak kepala sadhaka memancarkan cahaya adhisthana, menjapa Mantra Hati Mulacarya (7x), memohon sadhana paripurna.

◎作驚醒手印(拍掌兩下,再交加彈指)。
Bervisualisasi Caturapramana. Mudra pembuka ( bertepuk tangan 2x, kemudian menyilangkan kedua tangan dan memetik jari )

一、清淨咒及安土地真言。
1. Mantra Pembersihan dan Mantra Amurva Bumi

二、召請咒。
2. Mantra Pengundang.

三、大禮拜。
3. Maha-namaskara.

四、大供養。
4. Maha-pujana.

五、四皈依。
5. Catur-sarana.

六、大懺悔法。
6. Pertobatan Agung

七、四無量心法。
7. Caturapramanacitta

八、披甲護身法。
8. Simabandhana Diri

九、發菩提心法。
9. Pengembangan Bodhicitta

十、高王觀世音真經。(一遍)
10. Sutra Raja Agung Avalokitesvara ( 1x )

十一、往生咒。(七遍)
11. Sukhavativyuha Dharani ( 7x )

十二、結印及觀想。
12. Membentuk Mudra dan Visualisasi

結印:結期克印,左右手均當胸向外。 (如圖)
Membentuk Mudra Tarjani, telapak tangan kiri dan kanan menghadap ke arah luar ( lihat gambar )


觀想:先淨業觀空,唸觀空咒。
「嗡。司巴瓦。速達。沙爾瓦。打爾嘛。司巴瓦。速朵杭。」(三遍)
Terlebih dahulu visualisasi kesunyataan, menjapa mantra visualisasi kesunyataan :
“Om. Si-ba-wa. Su-da. Sa-er-wa. Da-er-ma. Si-ba-wa. Su-duo-hang.” (3x)

1.由「班」字生出蓮花,蓮花中有日輪,日輪中有紅色「吽」字。
(觀想吽字顏色,紅色是敬愛,藍色是降伏,白色是清淨,黃色是增福。)
1. Aksara 'Vam' menghasilkan padma, di tengah padma terdapat cakra surya, di tengah cakra surya terdapat aksara 'Hum' berwarna merah.
( Warna aksara 'Hum' sesuai kebutuhan, merah berarti vasikarana, biru berarti abhicaruka, putih berarti santika, dan kuning berarti paustika. )


     Aksara Vam

2.由「吽」字放紅光,現出大力金剛,金剛身紅色,四臂。左腿伸、右腿曲。 
2. Aksara 'Hum' memancarkan sinar merah menjelmakan Mahabala Vajra, tubuh berwarna merah dan berlengan empat. Kaki kiri diluruskan, dan kaki kanan ditekuk.

    Aksara Hum

一臂持棍──用棍打暈怨敵。
Satu tangan memegang danda ( pentungan ) memukul satru.

一臂持索──用索綑綁。 
Satu tangan memegang pasa ( tali ) untuk mengikat.

一臂持拂──掃除業障。 
Satu tangan memegang vyajana ( kebutan ) untuk menyapu bersih karmavarana.

一臂期克──結期克印示意。
Satu tangan membentuk Mudra Tarjani sebagai isyarat.

3. 大力金剛一面四臂,黃金色的髮上豎,以蛇束髮,口中露出獠牙。身圍虎皮裙。頂戴日光瓔珞。頂飾為阿彌陀如來。(日光瓔珞是白色的,非常白的,有五個,最上面是阿彌陀如來。)此尊紅寶石一般,由紅色「吽」光四射,召請宇宙諸尊。                        
3. Mahabala Vajra bermuka satu dan berlengan empat, rambut berdiri ke atas berwarna kuning keemasan, rambut diikat dengan ular, mulut menunjukkan taring. Tubuh dibalut rok kulit macan. Kepala memakai perhiasan cahaya mentari. Di atas kepala dihiasi oleh Amitabha Tathagata. ( Perhiasan cahaya mentari berwarna putih, sangat putih, berjumlah lima, dan yang paling atas adalah Amitabha Tathagata )  Adhinatha ini berwarna merah bagai batu rubi, aksara 'Hum' merah memancarkan cahaya ke empat penjuru, mengundang para Adhinatha alam semesta.
                                                                                                              
4.再放光,直射行者自身,行者自己變化為大力金剛。(這一尊像寶石一樣,紅色的像紅寶石,藍色的像藍寶石,黃色的像黃寶石,白色的像鑽石,由這個光「吽」字出去召請宇宙的諸尊,再直射行者自己,「嗡阿吽」,行者自己變為大力金剛。)
4. Memancarkan cahaya menyinari tubuh sadhaka, sadhaka berubah menjadi Mahabala Vajra. (Adhinatha ini sama seperti batu permata, yang berwarna merah sama seperti permata merah, yang berwarna biru sama seperti permata biru, yang berwarna kuning sama seperti permata kuning, yang berwarna putih sama seperti berlian, kemudian aksara ‘Hum’ memancarkan cahaya melesat mengundang para Adhinatha alam semesta, kemudian menyinari sadhaka, ‘Om A Hum’, sadhaka berubah menjadi Mahabala Vajra )

十三、持「大力金剛」心咒。先作「持唸珠觀想」。
      「嗡。嘛哈巴拉耶。梭哈。」(百○八遍)
13. Menjapa Mantra Hati Mahabala Vajra.
Terlebih dahulu melakukan visualisasi penggunaan japamala.
“Om. Mahabalaya. Suoha.” ( 108 kali )

十四、做九節佛風,入三摩地。
14. Sembilan tahap pernapasan Buddha, memasuki samadhi. 

十五、出定。頌讚。
15. Keluar dari samadhi. Melantunkan gatha

大力金剛忿怒王。
Dàlì jīngāng fènnù wáng.
Raja Krodha Vajra Mahabala.

身色猶如紅寶石。
Shēnsè yóurú hóngbǎoshí.
Tubuh ibarat batu rubi.

唯一之念降邪魔。
Wéiyī zhī niàn xiáng xiémó.
Pikiran satu-satunya menaklukkan Mara sesat.

敬禮身有大力尊。
Jìnglǐ shēn yǒu dàlì zūn.
Bernamaskara pada tubuh Mahabala.

十六、加持其他心咒。
16. Mengadhisthana dengan mantra lainnya.

十七、唸佛。
「南摩三十六萬億,一十一萬,九千五百同名同號阿彌陀佛。」(三稱)
17. Melafalkan Nama Buddha :
Namo Amitabha Buddhaya dalam nama agung berjumlah tiga ratus enam puluh triliun seratus sembilan belas ribu lima ratus. (3x)

十八、迴向。
18. Pelimpahan jasa

十九、百字明咒。(三遍)
19. Mantra Sataksara ( 3x )

二十、大禮拜。
20. Maha-namaskara.

二一、圓滿咒。
      「嗡。部林。」(三遍)
21. Mantra Paripurna
 “Om. Pu-lin.” ( 3x )

◎嗡。嗎呢。唄咪。吽。
Om. Mani. Bei-mi. Hom

◎作遣散手印(拍掌兩下,再交加彈指)。
Mudra penutupan ( bertepuk tangan dua kali, tangan disilangkan dan memetik jari )

◎修法圓滿。如意吉祥。
Sadhana paripurna, segalanya manggala sesuai harapan.

【 Catatan 】
1.    Mahabala Vajra warna apa yang Anda undang, maka visualisasikan Mahabala Vajra dengan warna tersebut.
Warna merah berarti vasikarana, warna biru berarti abhicaruka, warna putih berarti purifikasi, dan warna kuning berarti paustika.
2.    Ada dua penyaluran jasa Sadhana Mahabala Vajra :
A.    Menggunakan danda dan pasa untuk satru
B.    Menggunakan danda dan pasa untuk pasangan
Mahabala Vajra dapat menaklukkan satru, menyingkirkan rintangan, menaklukkan semua orang yang berseberangan. Mahabala Vajra juga dapat mencapai keberhasilan vasikarana, membuat orang yang tadinya tidak ada perasaan terhadap Anda, seketika berubah menjadi memiliki perasaan terhadap Anda.
(Tekniknya lebih kuat, karena Beliau adalah Vajra Mahabala)

Hasil terbesar yang diperoleh dari menekuni sadhana ini:
Tubuh sehat dan kuat.
Berwibawa.
Vajra Mahabala.
Semua penyaluran jasa diberkati.
(Semua keinginan bisa terkabulkan)

Mudra Tarjani ( tangan kiri dan kanan menghadap ke luar )

慶賀真佛宗根本傳承上師八十聖壽 「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。