【Pemberitahuan Seattle Ling Shen Ching Tze Temple】

【Pemberitahuan Seattle Ling Shen Ching Tze Temple】

Dharmaraja Liansheng, Mahaguru Lu Sheng-yan (蓮生活佛盧勝彥) berwelas asih demi kesinambungan tuntunan Dharma bagi para insan, mulai tanggal 4 April 2020, setiap hari Sabtu pukul 08:00 pm ( Waktu Seattle Amerika Serikat ) bertempat di Seattle Ling Shen Ching Tze Temple (西雅圖雷藏寺), memberikan Dharmadesana melalui siaran langsung daring.

Dharmadesana ini hanya disiarkan secara daring, dan vihara tidak dibuka untuk umum, hanya dapat dihadiri oleh sedikit tim siaran langsung daring. Demi mencegah perluasan penularan wabah COVID-19, bagian dalam dan bagian luar vihara cikal bakal tidak diperbolehkan ada kerumunan massa.

Demi mematuhi peraturan pemerintah dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19, maka vihara cikal bakal tidak dibuka untuk umum, puja bakti bersama juga dihentikan untuk sementara. Mengenai kapan dibuka kembali, kami akan mengumumkannya melalui pemberitahuan lain.

慶賀真佛宗根本傳承上師八十聖壽 「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。