Kepada Mahaguru dan para Ayah di Seluruh Dunia Kami Ucapkan : Selamat Hari Ayah

Rasa syukur kami panjatkan atas jiwa prajna yang dianugerahkan oleh Dharmaraja Liansheng yang agung kepada segenap siswa. Engkau adalah Bapa Kebijaksanaan yang teristimewa dalam hidup kami !

Kepada Mahaguru dan para ayah di seluruh dunia, kami mengucapkan : Selamat Hari Ayah !

慶賀真佛宗根本傳承上師八十聖壽 「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。