Pemberitahuan Bersama Seattle Ling Shen Ching Tze Temple dan Rainbow Temple

Dikarenakan pandemi dan aturan cegah wabah dari pemerintah, maka Upacara Agung Musim Gugur 2020 ditiadakan :

1. Seattle Ling Shen Ching Tze Temple (西雅圖雷藏寺) meniadakan Upacara Agung Musim Gugur Tahun 2020 yang semula akan diselenggarakan di Meydenbauer Center tanggal 12 September, diganti dengan pujabakti hari Sabtu seperti biasanya di vihara cikal bakal.

2. Rainbow Temple (彩虹雷藏寺) membatalkan Upacara Homa yang semula akan diselenggarakan pada tanggal 13 September, diganti dengan Upacara Homa seperti hari Minggu biasanya.

Demikian pemberitahuan untuk diketahui.

Hormat Kami,
Seattle Ling Shen Ching Tze Temple dan Rainbow Temple.
17 Juli 2020

慶賀真佛宗根本傳承上師八十聖壽 「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。