Selamat Hari Ayah

Selamat Hari Ayah

Dharmaraja Liansheng, Bapa Buddha yang paling dijunjung tinggi oleh segenap siswa Zhenfo,
Kami mengucapkan Selamat Hari Ayah!
Semoga Buddha Guru sehat dan panjang umur.
Setiap Hari Ayah,
Kami selalu rindu untuk berjumpa dengan Guru!

「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。