Acarya Shi Lianci Doa bagi Buddha Guru Merayakan Hari Jadi ke-80

Acarya Memimpin Homa Khusus Pelimpahan Jasa bagi Buddha Guru Merayakan Hari Jadi ke-80

Mahadewi Yaochi
Perjamuan persik Dewata
Perayaan bagi Mahaguru
Berkah dan usia tak terhingga

Pada tanggal 11 Mei 2024, bertempat di Vihara Vajragarbha Huaguang (Huaguang Leizangsi/華光雷藏寺), Arama Haoran (Haoran Jingshe/浩然精舍), Lotus Light Charity Society (Huaguanggongdehui/華光功德會) Vancouver, Acarya Shi Lianci (釋蓮慈上師) melakukan upacara khusus Homa Mahadewi Yaochi - Mohon Buddha Menetap di Dunia, melimpahkan jasa untuk Mulacarya Liansheng:

Sehat sentosa senantiasa sukacita
Tiada penyakit, senantiasa tenteram
Penuh vitalitas kelancaran prana dan nadi
Tiada kerisauan, senantiasa leluasa
Para Dewa dan Naga senantiasa melindungi
Keempat golongan siswa melimpahkan jasa
Mohon Buddha menetap di dunia, tak tinggalkan insan
Satya Buddha senantiasa menetap di dunia

Kami mengajak segenap Acarya, tempat ibadah, dan umat Zhenfo Zong untuk bekerja sama dengan True Buddha Foundation, berpartisipasi dalam japa Mantra Hati Mahadewi Yaochi, menggelar Homa Mahadewi Yaochi, dan Trimula Puja Mahadewi Yaochi, melimpahkan jasa bagi Buddha Guru Dharmaraja Liansheng!

Tautan mendaftarkan seribu kali Mantra Hati Mahadewi Yaochi:
https://ch.tbsn.org/event/birthday80

Tautan pendaftaran Acarya untuk
Homa atau Argam Puja Khusus Mahadewi Yaochi Mohon Buddha Menetap di Dunia
https://ch.tbsn.org/page/index/2024全球上師金母護摩迴向.html

Formulir pendaftaran Trimula Puja tempat ibadah:
https://ch.tbsn.org/page/index/2024全球道場線上金母薈供法會.html

Hitungan kolektif terbuka, supaya semua dapat memeriksa:
https://admin.tbsn.my/event/pstat/8

Kirimkan foto kegiatan ke:
Wenxuan@tbsn.org

慶賀真佛宗根本傳承上師八十聖壽 「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。