Penahbisan Biksu Lian Ze dan Biksuni Lian En sebagai Acarya

Penahbisan Biksu Lian Ze dan Biksuni Lian En sebagai Acarya

【Pemberitahuan TBF】

Dharmaraja Liansheng menahbiskan Acarya Shi Lian Ze (釋蓮澤上師) dan Acarya Shi Lian En (釋蓮煾上師).

Pada tanggal 3 September 2021, bertempat di Taman Arama Zhenfo di Seattle Amerika Serikat, Dharmaraja Liansheng mengabhiseka Biksu Shi Lian Ze dan Biksuni Shi Lian En sebagai Acarya.

Setelah menjalani upasampada, Biksu Shi Lian Ze dan Biksuni Shi Lian En menjalani hidup dan karya kebiksuan dengan baik, telah membangun banyak tempat ibadah Zhenfo Zong, serta membimbing banyak insan untuk bersarana kepada Dharmaraja Liansheng, sehingga silsilah Dharma Zhenfo terus mengalir semakin panjang.

Berkat sebab dan kondisi yang telah masak, bertempat di altar mandala Taman Arama Zhenfo, keduanya menerima anugerah Abhiseka Acarya dari Dharmaraja Liansheng, ditahbiskan menjadi Acarya Zhenfo Zong. Mahaguru menyemangati kedua Acarya baru supaya dalam bhavana dapat mencerahi hati dan menyaksikan Buddhata, leluasa atas kelahiran dan kematian diri sendiri, dalam jalan Bodhi tekun berupaya menyadarkan diri dan membimbing segenap insan, secara aktif berkarya selaras dengan True Buddha Foundation (TBF) demi membabarkan Dharma Tantra Zhenfo, dan membimbing lebih banyak lagi insan untuk bersarana kepada Zhenfo.

Hormat Kami
True Buddha Foundation
4 September 2021

慶賀真佛宗根本傳承上師八十聖壽 「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。