Penahbisan Biksu Lian Ze dan Biksuni Lian En sebagai Acarya

Penahbisan Biksu Lian Ze dan Biksuni Lian En sebagai Acarya

【Pemberitahuan TBF】

Dharmaraja Liansheng menahbiskan Acarya Shi Lian Ze (釋蓮澤上師) dan Acarya Shi Lian En (釋蓮煾上師).

Pada tanggal 3 September 2021, bertempat di Taman Arama Zhenfo di Seattle Amerika Serikat, Dharmaraja Liansheng mengabhiseka Biksu Shi Lian Ze dan Biksuni Shi Lian En sebagai Acarya.

Setelah menjalani upasampada, Biksu Shi Lian Ze dan Biksuni Shi Lian En menjalani hidup dan karya kebiksuan dengan baik, telah membangun banyak tempat ibadah Zhenfo Zong, serta membimbing banyak insan untuk bersarana kepada Dharmaraja Liansheng, sehingga silsilah Dharma Zhenfo terus mengalir semakin panjang.

Berkat sebab dan kondisi yang telah masak, bertempat di altar mandala Taman Arama Zhenfo, keduanya menerima anugerah Abhiseka Acarya dari Dharmaraja Liansheng, ditahbiskan menjadi Acarya Zhenfo Zong. Mahaguru menyemangati kedua Acarya baru supaya dalam bhavana dapat mencerahi hati dan menyaksikan Buddhata, leluasa atas kelahiran dan kematian diri sendiri, dalam jalan Bodhi tekun berupaya menyadarkan diri dan membimbing segenap insan, secara aktif berkarya selaras dengan True Buddha Foundation (TBF) demi membabarkan Dharma Tantra Zhenfo, dan membimbing lebih banyak lagi insan untuk bersarana kepada Zhenfo.

Hormat Kami
True Buddha Foundation
4 September 2021

高王經千遍迴向師尊 瑤池金母心咒