【Pemberitahuan Dharmabakti TBF】Dharmaraja Liansheng Mentransmisikan Metode Menyambut Dewa Rezeki Tahun Renyin Tahun Baru Imlek 2022

【Pemberitahuan Dharmabakti TBF】Dharmaraja Liansheng Mentransmisikan Metode Menyambut Dewa Rezeki Tahun Renyin Tahun Baru Imlek 2022

【Pemberitahuan Dharmabakti TBF】Pemberitahuan Dharma Nomor 005 Menyambut Dewa Rezeki di Tahun Baru Imlek

Dharmaraja Liansheng Mentransmisikan Metode Menyambut Dewa Rezeki Tahun Renyin (壬寅) Tahun Baru Imlek 2022

《Sambut Dewa Rezeki Tahun Baru Imlek Renyin》

Pada tahun 2022, Tahun Renyin, arah paling mujur ada di timur dan barat, sedangkan Dewa Rezeki ada di barat.

1. Persiapan:

Lambang Kemakmuran:
◎ Rupang Vajra Vyaghravaktra (Vajra Kepala Harimau/Hutoujingang-虎頭金剛) atau panji titah "Vajra Vyaghravaktra Hadir dan Lindungi"
◎ Pot harta (Warna pot harta: Boleh memilih satu di antara tiga macam warna, putih, merah, atau emas; Atau bagian dalam pot harta diisi dengan mutiara, giok, maupun permata tiga warna: putih, merah, dan emas)

2. Cara Menyusun Lambang Kemakmuran
Boleh pilih satu di antara tiga macam cara di bawah ini:

A. Dua dalam satu: Pot harta ditambah dengan panji titah Vajra Vyaghravaktra.
B. Dua dalam satu: Pot harta ditambah rupang Vajra Vyaghravaktra.
C. Tiga dalam satu: Pot harta ditambah panji titah dan rupang Vajra Vyaghravaktra.

3. Waktu sambut Dewa Rezeki (Penanggalan Imlek)
Pilih satu di antara empat untuk sambut Dewa Rezeki:

Tanggal 5 bulan 1 Imlek (Sabtu, 5 Februari 2022) pukul 08:00 s.d. 09:00 pagi.

Tanggal 9 bulan 1 Imlek (Rabu, 9 Februari 2022) pukul 08:00 s.d. 09:00 pagi.

Tanggal 2 bulan 2 Imlek (Jumat, 4 Maret 2022) pukul 08:00 s.d. 09:00 pagi.

Tanggal 16 bulan 2 Imlek (Jumat, 18 Maret 2022) pukul 08:00 s.d. 09:00 pagi.

4. Cara Sambut Dewa Rezeki:
Terlebih dahulu penuhi pot harta dengan yuanbao, permata, dan berbagai benda berharga lainnya, kemudian semayamkan panji titah atau rupang Vajra Vyaghravaktra di atas pot harta.

Dua tangan menopang pot harta yang di atasnya sudah terdapat rupang atau panji titah Vajra Vyaghravaktra, melangkah keluar satu langkah dari pintu rumah, kemudian menghadap ke arah barat, melangkah delapan langkah, dilanjutkan dengan mengucapkan: "Qing caishen dao wojia!" ("Mengundang Dewa Rezeki masuk rumah saya!") Ucapkan sebanyak tiga kali.

Dengan demikian Anda dapat menyambut Dewa Rezeki Tahun Renyin, kemudian pot harta di bawah masuk ke dalam rumah, dan diletakkan di sudut gudang harta di dalam rumah.

Hormat Kami,
True Buddha Foundation.
13 Desember 2021

「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。