【Pemberitahuan Dharmabakti TBF】Bagian 1 Tanya Jawab Sambut Dewa Rezeki Tahun Baru Imlek Renyin

【Pemberitahuan Dharmabakti TBF】Bagian 1 Tanya Jawab Sambut Dewa Rezeki Tahun Baru Imlek Renyin

【Pemberitahuan Dharmabakti TBF】Pemberitahuan Dharma Nomor 006
Bagian 1 Tanya Jawab Sambut Dewa Rezeki Tahun Baru Imlek Renyin (壬寅)

Tanya 1: Setelah tahun 2022 berakhir, apakah rupang Vajra Vyaghravaktra (Vajra Kepala Harimau/Hutoujingang-虎頭金剛) boleh disemayamkan di altar mandala?
Jawab 1: Boleh.

Tanya 2: Jika di altar mandala sudah tidak ada lagi tempat, bagaimana menanganinya?
Jawab 2: Boleh tetap berada di sudut gudang harta sebagai pelindung rumah.

Tanya 3: Setelah diundang masuk rumah, bagaimana cara memuja Vajra Vyaghravaktra?
Jawab 3: Bagi umat Zhenfo Zong, boleh menghadap ke Vajra Vyaghravaktra di sudut harta, dan merapal tiga kali: “Om. Jinmu. Xidi. Hum” ; Bagi yang bukan umat Zhenfo Zong, boleh menghadap Vajra Vyaghravaktra di sudut gudang harta, merapal tiga kali: “Menghormati Dewa Rezeki masuk ke rumah saya.”

Tanya 4: Jika tahun 2022 sudah berakhir, dan sudah tidak bisa lagi menyemayamkan Vajra Vyaghravaktra, cukup berdoa dengan tulus kepada Vajra Vyaghravaktra: “Siswa hendak menyambut kedatangan Dewa Rezeki tahun 2023, sehingga terlebih dahulu mengantarkan Dewa Rezeki tahun ini Vajra Vyaghravaktra untuk kembali ke asal, dan memanjatkan syukur atas perlindungan Vajra Vyaghravaktra sepanjang tahun lalu.” Kemudian, boleh memindahkan Vajra Vyaghravaktra dari sudut gudang harta. Berdasarkan petunjuk Dharmaraja Liansheng tanggal 10 Desember 2021, rupang dan panji titah Vajra Vyaghravaktra bisa disimpan sebagai kenang-kenangan.

Catatan:
Sama seperti cara di atas, jika hendak membongkar lambang kemakmuran tahun 2021 (rumput kusa), boleh berdoa menggunakan cara di atas, kemudian melarung rumput kusa di sungai, atau boleh juga menyimpan rumput kusa sebagai kenang-kenangan.

Hormat Kami,
True Buddha Foundation.
13 Desember 2021

「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。