Berita Duka: Acarya Shi Lianhai Telah Berpulang

Berita Duka: Acarya Shi Lianhai Telah Berpulang

Berita Duka:

Acarya Shi Lianhai (釋蓮海上師) Pemimpin Vihara Vajragarbha Fayin (法音雷藏寺) di Taiwan Telah Berpulang

Sosok Sangharatna, Dharmaduta senior dalam Zhenfo Zong, yang sangat dihormati oleh semua: Acarya Shi Lianhai (蓮海上師) telah berpulang pada tanggal 22 Oktober 2022, pukul 4 dini hari waktu Taiwan.

Begitu menerima kabar duka ini, TBF langsung memohon Mulacarya Dharmaraja Liansheng untuk memancarkan adhisthana cahaya Buddha, menjemput Acarya Lianhai terlahir di alam suci.
Kami mengajak segenap umat Sedharma yang budiman untuk melafal nama Buddha, melimpahkan jasa kepada Acarya Shi Lianhai supaya terlahir di alam suci Mahapadminiloka.

Hormat Kami
Divisi Humas TBF
22 Oktober 2022

慶賀真佛宗根本傳承上師八十聖壽 「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。