Berita Duka Sangharatna Zhenfo Zong - Acarya Shi Lianhong Berpulang

Berita Duka Sangharatna Zhenfo Zong - Acarya Shi Lianhong Berpulang

~ Berita Duka ~

Sangharatna Zhenfo Zong: Acarya Shi Lianhong (釋蓮弘上師) telah berpulang.

Acarya Shi Lianhong menjalani upasampada, menerima Sila Kebiksuan pada tahun 1996. Ditahbiskan menjadi Acarya pada tahun 2013, menjadi Sangha ketua di True Buddha Florida St. Dak Tong (Shengde Leizangsi-聖德雷藏寺). Beliau telah berpulang pada tanggal 15 Desember 2022, pukul 2:56 di True Buddha Florida St. Dak Tong, pada usia 87.

True Buddha Foundation memohon Mulacarya Liansheng untuk mengadhisthana dan menjemput Acarya Lianhong.
Mari kita merapal Nama Buddha, melimpahkan jasa kepada Acarya Lianhong terlahir di Mahapadminiloka.

Hormat Kami
True Buddha Foundation
16 Desember 2022

慶賀真佛宗根本傳承上師八十聖壽 「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。