【Pemberitahuan TBF】Dharmaraja Liansheng Menahbiskan Acarya Shi Lianying

【Pemberitahuan TBF】Dharmaraja Liansheng Menahbiskan Acarya Shi Lianying

Pada hari Sabtu, 21 Januari 2023, malam pergantian tahun Imlek, bertempat di Mandala lantai 6 sisi naga Taiwan Lei Tsang Temple (Taiwan Leizangsi-台灣雷藏寺), Dharmaraja Liansheng menganugerahkan Abhiseka Acarya kepada Biksu Shi Lianying (釋蓮碤法師), menjadi Acarya (Shangshi-上師) Zhenfo Zong.

Semenjak Biksu Shi Lianying (釋蓮碤法師) selaku Biksu Tetap The Fahua Buddhist Center (Fahuatang-法華堂) menjalani hidup kebiksuan, beliau tekun berkarya, tekun bersadhana, menjalankan misi Bodhi, menyeberangkan insan luas, telah bertahun-tahun berprestasi. Membimbing banyak insan untuk Bersarana kepada Dharmaraja Liansheng, meneruskan aliran silsilah Dharma Tantra Zhenfo.

Kini nidana telah matang, Dharmaraja Liansheng menganugerahkan Abhiseka Acarya menjadi Acarya Zhenfo Zong. Dharmaraja Liansheng menasihati Acarya yang baru ditahbiskan untuk mencerahi hati dan menyaksikan Buddhata, terbebas dari kelahiran dan kematian, mengemban tanggung jawab pembabaran Dharma demi kebaikan semua makhluk, bekerja sama dengan True Buddha Foundation, membabarkan Dharma Tantra Zhenfo, membimbing insan luas Bersarana kepada Zhenfo.

Hormat Kami
True Buddha Foundation
21 Januari 2023

慶賀真佛宗根本傳承上師八十聖壽 「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。