Metode Sambut Dewa Rezeki Tahun Baru Imlek Jiachen 2024

Metode Sambut Dewa Rezeki Tahun Baru Imlek Jiachen 2024

【Pemberitahuan Dharmabakti TBF】
Berkas pemberitahuan Sambut Dewa Rezeki Tahun Baru Imlek nomor 008


Dharmaraja Liansheng mentransmisikan Metode Sambut Dewa Rezeki Membuka Peruntungan Tahun Jiachen 2024

Arah timur dan barat merupakan arah kemujuran utama tahun Jiachen 2024
Dewa Rezeki ada di timur
Dalam lima elemen, tergolong elemen api, posisi Dewa Rezeki ada di timur

1. Yang perlu disiapkan:

Maskot:
◎ Pot harta naga berwarna merah, di dalamnya terdapat 7 bola kristal warna merah, 7 merepresentasikan angka sempurna, ditambah dengan bija aksara Jambhala "Zhen" yang diukir di atas bola kristal, mengandung adhisthana Jambhala.

2. Waktu sambut Dewa Rezeki (Imlek), pilih satu untuk melakukan metode ini
Tanggal 2 atau 16 penanggalan Imlek
Tanggal 2 bulan 1 Imlek (Minggu, 11 Februari 2024), pukul 07:00 s.d. 09:00 pagi hari
Tanggal 16 bulan 1 Imlek (Minggu, 25 Februari 2024), pukul 07:00 s.d. 09:00 pagi hari
Atau untuk setelahnya, pilih hari "Manri" (滿日)

3. Tata cara:
Kedua tangan menopang maskot Dewa Rezeki tahun Jiachen, melangkah satu langkah keluar pintu utama, menghadap ke arah timur, berjalan 8 langkah, mengucapkan: "Qǐng cáishén dào wǒjiā!" ("Mempersilakan Dewa Rezeki masuk rumah saya!") sebanyak tiga kali. Dengan demikian telah menyambut Dewa Rezeki tahun Jiachen, kemudian letakkan pot harta ke sudut harta rumah.

Hormat Kami
True Buddha Foundation
24 November 2023

慶賀真佛宗根本傳承上師八十聖壽 「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。