undefined


Prakata Gatha Mahadisthana Guru Liansheng
Karya Tulis Dharmaraja Liansheng ke-275
Kiat Jalan Moksa

 

Petuah Mulia:

Gatha Mahadisthana Guru Liansheng

Om. Ah. Hum.
Melalui suci triguhya, puja Vairocanaya.
Dharmakaya Locani Buddha, Sambhogakaya Kumara.
Nirmanakaya Liansheng Guru, Trikaya budi luhur.
Mahasilsilah Satya Buddha, alam sarat abhijna.
Cah’ya penuhi trikala, pencapaian tiada masa.
Doa tulus umat Buddha, simbah cah’ya prajna berkah.
Vyakarana Buddha Sakya, amanat Amitabhaya.
Anugerah Mahkota Maitreya, inisiasi Padmasambhava.
Semoga penuhi mahaikrar, selamatkan para insan.
Berkat serba perlindungan, mohon capai siddhipala.
Namo Vairocana Buddhaya
Namo Buddhalocani Buddhamatriya
Namo Padmakumara Bodhisattvaya
Namo Buddha Liansheng Mahaguruye
Namo Buddhaya Bodhisattvaya Mahasattvaya di sepuluh penjuru
trikala Persamuan Satya Buddha.

Gatha Mahadisthana yang pendek ini tidak boleh disepelekan.

Jika bisa dijapa satu kali sebelum melakukan sadhana, pahalanya dalam tiada terkira, Dharmabala-nya besar bagaikan Gunung Semeru.

Jika dijapa setiap hari, Gatha Mahadisthana ini juga dapat menampakkan kekuatan di luar akal sehat.
 
Pahalanya sebagai berikut:

1.        Buddha menampakkan Diri.

2.        Cahaya terang memancar di seluruh penjuru.

3.        Mendiang terseberangkan ke Alam Suci.

4.        Penyakit lenyap.

5.        Malapetaka sirna.

6.        Karma buruk terkikiskan.

7.        Berkah meningkat.

8.        Prajna bertambah.

9.        Permohonan terkabul.

10.       Segera memperoleh keberhasilan sadhana.

 

Bedah Buku:
Apakah Anda perhatikan pada pembukaan Sutra Satya Buddha terdapat sepenggal kecil Gatha Mahadhistana?

Pahala dan Dharmabala dari sepenggal kecil ini sangat luar biasa.

Di artikel ini, Dharmaraja Liansheng menguraikan sepuluh maha-pahala dan kiat penting dari Gatha Mahadhistana.  

 

Untuk mendapatkan pengulasan lebih detail bedah buku "Karya Tulis Dharmaraja Liansheng", silahkan klik tautan berikut:  https://www.tbboyeh.org/ind#/store/bookDialog/1000307

慶賀真佛宗根本傳承上師八十聖壽 「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。