undefined


Dewa Penunggu Merampas Mangkuk Piring

Karya Tulis Dharmaraja Liansheng ke-245Kumpulan Kisah Tak Lazim

 

Petuah Mulia:

Andaikata pernah diucapkan

Hendaknya dikerjakan

Dewa Penunggu saja bersedih hati


Sedikit dupa

Sedikit sesaji

Hati tulus melenyapkan rintangan

Bahkan terhindar dari kemalangan.

 

Bedah Buku:

Dharmaraja Liansheng pernah berceramah, Dewa Bumi adalah dewa yang paling dekat dengan manusia, sehingga mudah sekali kontak batin.

Apa yang akan terjadi apabila kita meremehkan dewa penunggu?

Dharmaraja Liansheng akan memberitahukan pada kita lewat kisah yang sangat menarik ini.

 

Untuk mendapatkan pengulasan lebih detail bedah buku "Karya Tulis Dharmaraja Liansheng", silahkan klik tautan berikut: https://www.tbboyeh.org/ind#/store/bookDialog/523

「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。