undefined


Semasa Dalam Wujud Bardo

Karya Tulis Dharmaraja Liansheng ke-228Reinkarnasi Agung Dharmaraja

 

Petuah Mulia:

Kehidupan adalah penjara.

Kematian adalah pembebasan.

Hidup itu tidak lebih baik daripada kematian,

Dunia fana tidak memahami kebahagiaan sejati dari kematian!

 

Bedah Buku:

Bardo mengacu pada kondisi keberadaan hidup setelah kematian dan sebelum memulai periode hidup baru.

Tahukah Anda kondisi apakah ini?

Dharmaraja Liansheng memberitahu Anda peristiwa apa yang akan terjadi “Semasa dalam Wujud Bardo”.

 

Untuk mendapatkan pengulasan lebih detail bedah buku "Karya Tulis Dharmaraja Liansheng", silahkan klik tautan berikut: https://www.tbboyeh.org/ind#/store/bookDialog/1000230


慶賀真佛宗根本傳承上師八十聖壽 「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。