undefined


Kebajikan dan Kejahatan
Karya Tulis Dharmaraja Liansheng ke-153Biarkan Sinar Mentari Menerangi

Petuah Mulia:

Kita hendaknya lebih mawas diri!
Amatilah selalu gerakan niat yang timbul dalam diri sendiri.

Apabila terdapat sedikit kelalaian saja maka akan mengakibatkan perbedaan vipaka yang jauh sekali antara karma baik dan karma buruk.

Bedah Buku:
Surga dan neraka justru ada dalam sekelebat pikiran.

Dharmaraja Liansheng dalam artikel ini memperingatkan umat manusia, permulaan dari kebajikan dan kejahatan, tetap ada pada sekelebat pikiran, itu sebabnya, kita harus memperhatikan pergerakan pikiran kita setiap saat!

Untuk mendapatkan pengulasan lebih detail bedah buku "Karya Tulis DharmarajaL iansheng", silahkan klik tautan berikut:  https://www.tbboyeh.org/ind#/store/bookDialog/525

「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。