undefined


Air Pelupa
Karya Tulis Dharmaraja Liansheng ke-173
Satu Mimpi Satu Dunia

 

Petuah Mulia:

Adinata dari Bodhisattva tua itu, Bodhisattva Avalokitesvara, tiba dengan membawa ratnakalasa.

Bodhisattva Avalokitesvara yang mengenakan perhiasan itu memercikkan air suci dengan ranting willow pada diri si Bodhisattva tua. Si Bodhisattva tua tiba-tiba sadar dan mengarungi samudera hidup dan mati, serta menjapa mantra Adinata:
“Om Mani Padme Hum!”
Sehingga, terlahir di Rimba Bambu Ungu, Laut Selatan.

 

Bedah Buku:
Apakah perasaan duniawi itu?

Jika ada segelas “air pelupa”, apakah Anda akan meneguknya? Bagaimana jika air ini dapat menghilangkan ingatan Anda akan melatih diri?

Mari kita baca bagaimana Dharmaraja Liansheng menolong dan menyeberangkan orang yang meneguk air pelupa.

 

Untuk mendapatkan pengulasan lebih detail bedah buku "Karya Tulis Dharmaraja Liansheng", silahkan klik tautan berikut:  https://www.tbboyeh.org/ind#/store/bookDialog/531

慶賀真佛宗根本傳承上師八十聖壽 「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。