Sadhana Yidam Yoga Avalokitesvara Bodhisattva

◎ Perhatian :
Jika bertekad menekuni Sadhana Tantra Zhenfo, harus terlebih dahulu bersarna kepada Dharmaraja Liansheng , kemudian memperoleh abhiseka penekunan sadhana, dengan demikian barulah merupakan sebuah penekunan sadhana yang sesuai Dharma. 
 
 
先祈求根本傳承加持:先觀空,次觀想根本傳承上師蓮生活佛住頂放光加持,持「根本傳承上師心咒」七遍,祈求修法圓滿。
Terlebih dahulu memohon adhistana silsilah dari Mulacarya, bervisualisasi kesunyataan, kemudian bervisualisasi Mahamulacarya Lian-sheng menetap di atas kepala sadhaka, memancarkan cahaya adhistana, menjapa Mantra Hati Mulacarya 7 kali, memohon sadhana paripurna.

再作四無量心觀。作驚醒手印:拍掌兩下,再交加彈指。
Bervisualisasi Catur-apramana-citta.
Mudra Pembuka : Bertepuk tangan dua kali , menyilangkan tangan dan memetik jari.

一、唸清淨咒
1. Menjapa Mantra Pembersihan

二、唸召請咒
嗡。啊。吽。梭哈。(三遍)
2. Mantra Pengundang : “Om. A. Hom. Suoha” ( 3 kali )

三、大禮拜。
3. Mahanamaskara

四、大供養。
4. Mahapujana

五、四皈依。
5. Catursarana

六、披甲護身。
6. Simabandhana Diri

七、高王觀世音真經。(一遍)
7. Sutra Raja Agung Avalokitesvara ( 1x )

八、往生咒。(七遍)
8. Sukhavativyuha Dharani ( 7x )

九、根本傳承上師心咒。
「嗡。咕嚕。蓮生。悉地。吽。」(百○八遍)
9. Mantra Hati Mulacarya “Om. Gu-lu. Lian-sheng . Xi-di. Hom” (108x)

十、結印及觀想。
10. Membentuk Mudra dan bervisualisasi
 
結印:蓮華合掌印:
雙手先合十,後張開如花開放,唯二大拇指,二小指均相觸。手印置胸前。
(此印是一切菩薩之通印。)
Membentuk Mudra Padmanjali :
Terlebih dahulu, kedua tangan beranjali, kemudian terbuka bagaikan bunga mekar, kedua ibu jari saling menempel berdampingan, demikian pula dengan jari kelingking juga saling menempel berdampingan. 
 ( dibentuk di depan dada )
 
觀想:先觀空,唸觀空咒。
「嗡。司巴瓦。速達。沙爾瓦。打爾嘛。司巴瓦。速朵杭。」(三遍)
Bervisualisasi : Terlebih dahulu visualisasi kesunyataan, menjapa mantra visualisasi kesunyataan :
“Om. Si-ba-wa. Su-da. Sa-er-wa. Da-er-ma. Si-ba-wa. Su-duo-hang.” ( 3x )
 
(一)大海上面,萬里無雲晴空,月輪從海上昇起虛空,月輪中有白色種子字「些」字,些字放大白光。
(1) Di atas samudera langit cerah tanpa awan, cakracandra terbit dari permukaan laut dan ditengahnya terdapat bijaksara "HRIH" berwarna putih memancarkan cahaya putih terang benderang.
 
(二)月輪中「些 」字旋轉,化為「自性觀音」,自
性觀音身白色,天衣寶飾瓔珞,觀世音菩薩坐蓮台,莊嚴慈祥,有無量白淨光照射。可觀想大明六字咒,圍繞著菩薩放光明。
(2) Bijaksara HRIH di tengah cakra-candra berputar menjadi Svabhava Avalokitesvara, tubuh berwarna putih, mengenakan jubah surgawi dan untaian perhiasan ratna manikam, duduk di atas padmasana, penuh keagungan dan berparas maitrikaruna, memancarkan sinar putih suci yang tak terhingga banyaknya. Dapat bervisualisasi Mahavidyasadaksari mengitari Bodhisattva dan memancarkan cahaya.
 
(依自己供奉的觀音形相想念, 依法器灌頂)
觀音若手持明珠 —明珠化一條白光,成一弧度,照灌行者。
觀音若手持經卷 —經卷化一條白光,成一弧度,照灌行者。
觀音若手持蓮花 —蓮花化一條白光,成一弧度,照灌行者。
觀音若手持淨瓶 —淨瓶甘露一條白光,成一弧度,照灌行者。
 
Dapat memvisualisasikan Avalokitesvara Bodhisattva yang dipersemayamkan di altar, kemudian Dharmayudham yang dipegang mengabhiseka sadhaka :
 
Apabila Avalokitesvara memegang mutiara terang, visualisasikan mutiara tersebut memancarkan sinar putih, membusur mengabhiseka sadhaka.
 
Apabila Avalokitesvara memegang sutra, visualisasikan sutra memancarkan seutas sinar putih, membusur mengabhiseka sadhaka.
 
Apabila Avalokitesvara Bodhisattva memegang padma, visualisasikan padma memancarkan seutas sinar putih, membusur mengabhiseka sadhaka.
 
Apabila Avalokitesvara memegang kalasa, visualisasikan kalasa memancarkan seutas sinar putih amrta, membusur mengabhiseka sadhaka.
 
十一、持觀世音菩薩本尊心咒
持唸珠觀想:(雙手持唸珠置胸前,唸時用大拇指撥珠。)左手觀想成金剛鈴,右手觀想成金剛杵,佛頭珠觀想成多寶佛塔,四粒間珠觀想成四大天王,穗鬚觀想成蓮花手(佛手)。串珠的線觀想成金剛薩埵本性的白光繞一圈。持咒時每撥一粒珠子都觀想成一尊藥師佛,來到自己前面。
持唸珠觀想:(雙手持唸珠置胸前,唸時用大拇指撥珠。)左手觀想成金剛鈴,右手觀想成金剛杵,佛頭珠觀想成多寶佛塔,四粒間珠觀想成四大天王,穗鬚觀想成蓮花手(佛手)。串珠的線觀想成金剛薩埵本性的白光繞一圈。持咒時每撥一粒珠子都觀想成本尊,來到自己前面。
11. Menjapa Mantra Hati Avalokitesvara Bodhisattva
Bervisualisasi penggunaan japamala: (kedua tangan memegang japamala di depan dada, memindahkan butir japamala dengan ibu jari.) Bervisualisasi tangan kiri menjadi gantha dan tangan kanan menjadi vajra, kepala japamala menjadi Stupa Prabhutaratna, 4 butir pemisah menjadi Catur Maharajika, rumbai japamala menjadi tangan teratai (tangan Buddha), benang japamala menjadi cahaya sifat asal Vajrasattva. Setiap memindahkan satu biji japamala visualisasikan setiap butir japamala berubah menjadi sesosok Yidam yang muncul di hadapan diri sendiri.
 
咒語:嗡。嗎呢。唄咪。吽。(一○八遍)Menjapa Mantra :
“Om. Mani. Beimi. Hom” ( 108 x )
 
十二、入三摩地
(請詳閱蓮花童子相應法之九節佛風、入我我入觀、數息觀。)
12. Memasuki Samadhi
 
十三、出定誦讚:
13. Keluar Dari Samadhi dan Melantunkan Gatha :
 
正法明如來化身菩薩,得成自在大慈觀世音,
普世皆放六字大光明,佛光導引眾生至佛土。
 
Samyakdharma Tathagata bermanifestasi menjadi Bodhisattva,
Memperoleh keleluasaan Mahamaitri Avalokitesvara.
Memancarkan Sinar Mantra Enam Suku kata menerangi semesta,
Sinar Buddha menuntun para insan terlahir di Buddha-ksetra.
 
十四、加持其他心咒
14. Mengadhistana dengan Mantra Hati Lainnya
 
十五、唸佛
   南摩三十六萬億一十一萬九千五百同名同號阿彌陀佛。(三遍)
15. Melafal Nama Agung Buddha 3x
Namo Amitabha Buddhaya dalam nama agung berjumlah tiga ratus enam puluh triliun seratus sembilan belas ribu lima ratus. (3x)
 
十六、迴向
16. Melimpahkan Jasa :
 
願以淨光消我業,得成自在觀音尊,
放大慈光來濟眾,人人同皈大悲尊。
 
Semoga sinar suci mengikis rintangan karmaku,
Merealisasi Avalokitesvara Maha Leluasa,
Memancarkan Sinar Mahamaitri menuntun para insan,
Semua bersama bersarana pada Arya Mahakaruna.
 
願同唸佛者,同生極樂國,上報四重恩,下濟三途苦,見佛了生死,如佛度一切。弟子○○○今依此作迴向。
願將此修法功德迴向給根本傳承上師,祈願師佛常住世間,不入涅槃,永轉法輪,佛體安康。恭祝大家身體健康,萬事如意,道心堅固,逢凶化吉。願一切所求的願望都得到圓滿。願一切災難退散。嗢!
 
Semoga kita umat Buddha, kelak terlahir di Sukhavatiloka.
Ke atas membalas budi : Ayah Bunda, Guru, Sang Buddha, dan Negara. 
Ke bawah menolong mereka yang berada di tiga alam samsara (Alam Neraka, Alam Preta, Alam Binatang).
Bertekad mencapai ke-Buddha-an dan terbebas dari tumimbal lahir. 
Bagaikan Buddha yang menyeberangkan semua makhluk.
 
Siswa (Nama ) melalui sadhana ini hendak melimpahkan jasa.
Semoga jasa bersadhana ini disalurkan kepada Mula Guru, semoga Maha Guru selamanya menetap di dunia, tidak memasuki Parinirvana, selamanya memutar Dharmacakr, serta sehat sentosa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, segala sesuatu berjalan sesuai kehendak, memiliki sraddha yang kokoh, semoga malapetaka berubah menjadi kemujuran.
Semoga semua harapan dan cita-cita dapat terkabul dengan sempurna.
Semoga semua malapetaka tersingkir lenyap. WUN!
 
十七、唸百字明咒(三遍)
17. Menjapa Mantra Sataksara 3x 
 
十八、大禮拜
18. Mahanamaskara
 
十九、唸圓滿咒
嗡。部林。(三遍)
嗡。嗎呢。唄咪。吽。
作遣散手印:拍掌兩下,再交加彈指。
修法圓滿。如意吉祥。
19. Mantra Paripurna
“Om. Bulin” 3x
“Om. Mani. Beimi. Hom”
Mudra usai sadhana : 
Bertepuk tangan dua kali, menyilangkan tangan dan memetik jari.
Sadhana Paripurna. Manggala Sesuai Harapan.
慶賀真佛宗根本傳承上師八十聖壽 「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。