3 Januari 2022 Rapal Sutra Puja untuk Bardo di Rainbow Temple

3 Januari 2022 Rapal Sutra Puja untuk Bardo di Rainbow Temple


#LiputanRainbowTemple

Pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, salju menghujani langit Rainbow Vila, aneka bentuk bunga-bunga salju nampak gemerlap laksana Kristal, membuat Rainbow Vila diselimuti warna putih keperakan, memberikan kesan bersih, keindahannya sungguh tiada tara.

Pada sore hari, pukul 2 siang, segenap Acarya, biksu, dan biksuni berhimpun di Kolumbarium Double Lotus Realm Rainbow Temple (Caihong Leizangsi - 彩虹雷藏寺) untuk menjalankan puja bulanan bagi bardo. Satu hari sebelum puja, Dharmaraja Liansheng datang langsung untuk mengadhisthana semua yang didaftarkan bagi puja bardo, melimpahkan jasa bagi segenap arwah yang disemayamkan di Kolumbarium Double Lotus Realm, semua arwah janin yang disemayamkan di Rainbow Temple, beserta segenap arwah yang didaftarkan, supaya karmavarana terkikis, segera terbebas dari duka, terlahir di alam suci Sukhavati. Tepat sesaat sebelum rapal Sutra berakhir, seketika sinar mentari menerangi kolumbarium, merepresentasikan sinar adhisthana sarwa Buddha. Dengan demikian puja untuk bardo telah usai dengan sempurna dan manggala.

「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。 億萬虎頭金剛心咒,招財鎮煞降伏瘟疫