Marilah kita bahas lagi tentang Sadhana 9 Tingkat Dzogchen. Hari ini kita menceritakan tentang Padmasambhava. Padmasambhava adalah salah satu dari 8 mahayidam Zhenfo Zong.


Hari ini lanjut menerangkan Sadhana 9 Tingkat Dzogchen. Guru sesepuh ketiga Sadhana 9 Tingkat Dzogchen di dunia manusia adalah Shri Simha. Konon Ia adalah Bangsa Han, atau orang timur. Namun, Ia juga tinggal di Hindustan, yakni India. Anehnya, mengapa sebentar di timur, sebentar di India?


Tema hari ini adalah abhiseka semua sadhana Yaochi Jinmu. Dalam ingatan saya, saya pernah dua kali datang ke TBS Jen Yin Temple. Pertama kali datang ke TBS Jen Yin Temple lama, aneh, saya merasa saya datang ke tempat yang sama


Yang mau disampaikan hari ini adalah Sila Kalacakra, Sila adalah topik yang sangat membosankan, setiap butir sila adalah "pantangan". Negara memiliki hukum, keluarga memiliki aturan, Kalacakra memiliki Dharma Sila Kalacakra, Esoterik memiliki Sila Esoterik, Eksoterik memiliki Sila Eksoterik, Agama Buddha memiliki Sila Agama Buddha, bahkan agama pun memiliki aturan masing-masing.


Buddha Rahasia Sinar Suci, mengapa disebut Buddha Rahasia Sinar Suci? Karena Ia menghasilkan terang yang sangat terang dan bersih, disebut sinar suci. Mengapa disebut Buddha Rahasia? Karena nama-Nya tidak boleh disebut, kelak kalian akan tahu, karena Ia adalah Buddha Rahasia Padmakumara Sinar Suci, yang pertama dari seluruh Buddha, yaitu Buddha Rahasia Sinar Suci. Mengapa rahasia? Karena kelak Mahaguru Lu - lah yang akan mengungkapkan rahasia-Nya, Ia adalah Padmakumara pertama.


慶賀真佛宗根本傳承上師八十聖壽 「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。