Yidam puja bakti bersama hari ini adalah Guru Padmasambhava, Beliau adalah patriark tantrayana, dapat dikatakan penyebaran tantrayana adalah berkat Raja Trisong Detsen yang mengundang Guru Padmasambhava masuk ke Tibet.

Guru Padmasambhava membabarkan Dharma di Tibet sekitar lima puluh tahun lamanya. Sekte Guru Padmasambhava merupakan ajaran yang paling awal, tergolong Nyingmapa, pembabaran utamanya adalah Sadhana Dzogchen.


Yaochijinmu adalah yidam dari Mahaguru, merupakan yidam yang pertama kali beryukta dengan saya, dan yidam yang membukakan divyacaksu ( mata dewa ) bagi saya, merupakan yidam yang menyertai seumur hidup saya. Dalam agama Buddha tidak ada Yaochijinmu. Yaochijinmu barulah ada dalam Buddhisme Tiongkok, dalam Gua Dun-huang ada Dong-wang-gong atau Dong-hua-di-jun, Yao-chi-jin-mu atau Xi-wang-mu, yang satu di Timur, yang satu di Barat, di sana ada Dong-wang-gong, Xi-wang-mu dan Xiang-guang-tong-zi yang dilukiskan bersama. Xiang-guang-tong-zi adalah Padmakumara, sudah garis nasib bahwa saya bersama dengan Yaochijinmu, sudah garis nasib bahwa saya bersama dengan Dong-hua-di-jun.


Ceramah Sadhana Dzogchen ke 147 oleh Dharmaraja Lian-sheng Sheng-yen Lu pada Puja Bakti Bersama Sadhana Yidam Jambhala Kuning, Sabtu 13 Juni 2015 di Seattle Ling Shen Ching Tze Temple


Ceramah Sadhana Dzogchen ke 146 oleh Dharmaraja Lian-sheng Sheng-yen Lu pada Upacara Agung Api Homa Manjusri Bodhisattva, Minggu 7 Juni 2015 di Rainbow Temple, Seattle


Ceramah Sadhana Dzogchen ke 145 oleh Dharmaraja Lian-sheng Sheng-yen Lu pada Puja Bakti Bersama Sadhana Yidam Yaochijinmu, Sabtu 6 Juni 2015 di Seattle Ling Shen Ching Tze Temple


「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。 億萬虎頭金剛心咒,招財鎮煞降伏瘟疫