Kita mengulas abhiseka dan tanda-tanda abhiseka. Dalam pembahasan abhiseka, ada perihal sah dan tidak sah, bagi yang belum menerima abhiseka, berati tidak boleh menekuni sadhana, namun ada juga pengecualian, apabila di lokasi Anda tidak terdapat Acarya, maka dapat menggunakan Mantra dan Mudra Mahacakra Vajra.


Kita mengulas abhiseka dan tanda abhiseka. Abhiseka merupakan sebuah ritual khusus yang membedakan Tantrayana dengan aliran yang lain.


Kita mengulas Sad-prayoga (Enam Sadhana Pendahuluan), yaitu mahanamaskara, mahapujana, Catur-sarana, Mantra Sataksara, Sadhana Guru-yoga, dan Cheda Sadhana atau Sadhana Persembahan Tubuh, inilah Sad-prayoga.


Kita mengulas Sadhana Sad-prayoga. Ada tahapan dalam sadhana Tantrayana, mulai dari fondasi hingga yang tertinggi dan paling mendalam, setelah Anda menerima abhiseka menjadi siswa Tantrayana, maka Anda harus menekuni sadhana sesuai dengan tahapan tersebut.


Kita mengulas bhajana (kapasitas sadhaka, diumpamakan sebagai bejana / wadah), kita semua mengetahui ada tiga jenis bhajana, yang pertama adalah bhana tepat, kemudian bhajana istimewa dan bhajana rusak, bhajana dapat disebut sebagai bhajana Dharma.


慶賀真佛宗根本傳承上師八十聖壽 「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。