Hari ini kita mengulas nisprapancayoga.

Nisprapancayoga membahas apa yang Anda tekuni di dalamnya, berdasarkan arti kata, meninggalkan permainan, dan tidak melihat permainan. Tiada lagi diri yang bermain dan diri yang melihat permainan. Meninggalkan berbagai prapanca, inilah makna dari nisprapancayoga.


Kita lanjutkan pengulasan karakteristik Mahamudra.

Pengulasan telah sampai pada karakteristik paripurna dari Abhavanayoga, mesti mempunyai Mahasukha abadi dan terang kemurnian abadi, serta keleluasaan Buddhata. Gabungan itu semua disebut paripurna, ini sudah sering saya babarkan.


Kita lanjutkan pengulasan karakteristik Yoga Mahamudra.

Sebelumnya kita telah membahas samarasayoga, karakteristiknya adalah pembebasan, benar-benar terbebaskan dari klesha. Tanpa samarasa, Anda tidak akan bisa terbebaskan dari klesha, dan terus terang, saat ini, di dunia ini, berapa orang yang benar-benar terbebaskan dari klesha?


Kita mengulas karakteristik Yoga Mahamudra.

Ekagrayoga adalah kukuh, nisprapancayoga adalah murni, hari ini kita membahas karaktertistik dari samarasayoga, yaitu pembebasan.


Kita lanjutkan pembahasan karakteristik Yoga Mahamudra.

Karakteristik dari nisprapancayoga adalah murni. Mengapa nisprapancayoga adalah murni? Kita bisa mengupasnya melalui kata : nisprapanca, yang berarti meninggalkan segala konsep yang tidak bermanfaat, meninggalkan segala permainan. Tentu saja di dalamnya mengandung ekagra (pemusatan), Anda mengupayakan Lokuttara secara penuh, sama sekali tidak ada hubungan dengan lokiya.


慶賀真佛宗根本傳承上師八十聖壽 「一生一咒」800萬遍上師心咒活動,從今年師尊的佛誕日正式啟動,請參加者到TBSN官網以下鏈接登記資料: 每持滿十萬遍上師心咒者,宗委會將把名單呈給師尊加持。每持滿一百萬遍者,將列名護摩法會功德主,資料請師尊主壇護摩法會時下護摩爐。